Kreće investicija od 130 miliona KM za završetak radova na tunelu Hranjen

Nakon izgradnje tunela Hranjen i nove ceste, put od Sarajeva i Goražda (preko Pala i Prače) će trajati oko 45 minuta

0
150
Zaključno sa julom 2023. godine ukupno je probijeno više od 50 posto tunela Hranjen

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH su danas pokrenule postupak nabavke za završetak radova na tunelu Hranjen u cjelokupnom iznosu od 123 miliona KM.
Ovo je učinjeno nakon što je stručni tim JP Autoceste FBiH napravio procjenu da to će značiti direktno bržu realizaciju najvažnijeg projekta u BPK Goraždu – nego da se ova vrijednost dijeli na više ugovora manjih ugovorenih vrijednosti kao što je bila do sada praksa.
Predmet ove javne nabavke su radovi na završetku izgradnje tunela Hranjen. To podrazumijeva završetak iskopa i ugradnju primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi, poprečnih veza (pješačkih i za interventna vozila), niša (parkirnih, SOS, elektro i protupožarnih) na preostalom dijelu tunela, te za nastavak radova na ugradnji sekundarne tunelske obloge i portalnih konstrukcija.
Također, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, pokrenut je postupak nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova za nastavak izgradnje tunela Hranjen u vrijednosti 20% (6.731.140 KM bez PDV-a) od osnovnog Ugovora. Ova sredstva će biti usmjerena za nesmetano i svakodnevno probijanje tunela.
Podsjećanja radi, Uprava JP Autoceste FBiH je početkom aprila dopunila planove poslovanja kojima je predvidila obezbjeđenje dodatnih vlastitih sredstava za izgradnju tunela Hranjen.
Trasa ovog najzahtjevnijeg dijela brze cesta Prača – Goražde, sastoji se od dvije cijevi, dužine od 5,5 kilometara. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.
Nakon izgradnje tunela Hranjen i nove ceste, put od Sarajeva i Goražda (preko Pala i Prače) će trajati oko 45 minuta, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.