Kredit od 21 milion eura za dionicu autoceste Nemila – Vranduk

0
837
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj kreditirat će gradnju dionice Nemila - Vranduk

Vlada FBiH danas se upoznala sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar radi finansiranja izgradnje autoceste na Koridoru 5c, dionica Nemila – Vranduk, te je podržala inicijativu da za ovu dionicu kreditna sredstva od 21 milion eura budu osigurana kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).
Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacije i Autoceste FBiH zaduženi su da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju, po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donijeta po okončanju pregovora s KFAED-om. Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i KFAED-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.