Krediti za poticaj zapošljavanja u Federaciji BiH

0
815
Globalni rast zaposlenosti će se značajno pogoršati, upozorava ILO

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor ovog zavoda.
Korisnici kredita mogu biti pravne i fizičke osobe registrovane na području Federacije BiH i Distrikta Brčko. To mogu biti i pravne i fizičke osobe registrovane i sa sjedištem u Republici Srpskoj, ali isključivo ako je u pitanju zapošljavanje povratnika u ovaj entitet.
Krediti za novo zapošljavanje iznose, po novouposlenom radniku, za industrijsku proizvodnju 25.000 KM, a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata 20.000 KM. Pri tome je minimalni iznos kredita po jednom korisniku 40.000 KM, a maksimalni 500.000 KM.
Ovi krediti će biti davani uz rok otplate od sedam godina, a na zahtjev korisnika rok može biti kraći ukoliko je, sa aspekta ocijene kreditnog rizika, prihvatljiv za Banku. Grace period je jedna godina ili kraći, a u slučajevima finansiranja poljoprivredne proizvodnje ili start­up projekata do tri godine.
Fiksna godišnja kamatna stopa za industriju, zanatstvo i usluge je 2,5 posto, a za poljoprivredu i razvoj i održavanje starih zanata dva posto.
S ciljem održavanja postojeće zaposlenosti, kredit iznosi 10.000 KM po uposleniku, bez obzira na privrednu granu. I u ovom slučaju su minimalni i maksimalni iznosi kredita po jednom korisniku 20.000 KM i 500.000 KM, uz maksimalno petogodišnji period otplate. Također, rok može, na zahtjev korisnika i uz procjenu Banke, biti i kraći, a grace period je jedna godina ili kraći.
Godišnja kamatna stopa za ove kredite je tri posto, bez obzira na privrednu granu.
Pravne i fizičke osobe koje nisu ispunile ugovorne obaveze po prethodnim kreditima i za koje se utvrdi da su prekršili ugovorne obaveze, ne mogu koristiti nova kreditna sredstva.