Kreditna linija ASA Banke za privrednike sa Općine Novo Sarajevo

0
822
Koldžo i Tomić potpisali ugovor o poslovnoj saradnji Općine Novo Sarajevo i ASA Banke

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i član Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo Davor Tomić danas su potpisali ugovor o poslovnoj saradnji u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom Covid-19.
ASA Banka je od ve općine izabrana po Javnom pozivu za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita privrednim subjektima.
Općinski načelnik Nedžad Koldžo naglasio je da je ovo jedna od mjera koja se realizuje putem Javnog poziva, a u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće. Za realizaciju ove linije ASA banka je osigurala sredstva u iznosu od 2,5 miliona KM. Radi se o kreditnoj liniji koja će privrednicima sa područja Općine Novo Sarajevo koji zadovolje kriterije Javnog poziva (koji će raspisati banka) uz subvenciju Općine omogućiti da u ASA banci dobiju kreditna sredstva bez troškova kamatne stope i obrade kredita.
Općina će subvencionirati/regresirati kamatnu stopu i troškove obrade kredita privrednim subjektima za kratkoročne kredite u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom Covid-19.
Član Uprave ASA Banke Davor Tomić zahvalio se Općini Novo Sarajevo i općinskom načelniku koji su prepoznali ovu banku kao pouzdanog partnera.
“Pandemija korona virusa značajno je onemogućila i usporila djelatnosti privrednika, te samim time i cjelokupne bh. privrede, smatramo da je izuzetno važno istima pružiti pomoć i podršku u cilju nastavka njihovog poslovanja. Naročito je važno pomoći onim privrednim subjektima koji su i tokom pandemije zadržali svoje radnike”, rekao je Tomić.
Ugovorom je predviđeno da se kratkoročna revolving finansiranja za privredna društva i samostalne preduzetnike za tekuće poslovanje odobravaju na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000 KM.
Iznos kreditnih sredstava utvrđuje poslovna banka na osnovu provedene analize kreditne sposobnost aplikanata. Izbor korisnika kreditnih sredstava, vršit će se na osnovu vrednovanja uslova propisanih od strane poslovne banke.
Pravo na dodjelu imaju postojeći privredni subjekti koji imaju sjedište na područja Općine. Prioritet u ostvarenju podsticaja imaju privredni subjekti koji za vrijeme pandemije Covid-19 nisu bili u mogućnosti da obavljaju svoju djelatnost u punom kapacitetu, a nisu otpuštali svoje radnike.