Kreditna linija CEB-a za izgradnja KSC u Mostaru od 11,5 miliona eura

0
333
Prihvaćena inicijativa za kredit od 11,5 miliona eura za izgradnju KSC u Mostaru

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta ‘Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru’, u ukupnom iznosu do 11,5 miliona eura.
Prihvaćena je i informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija i Grad Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.
Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa CEB-om s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, po kojem je krajnji dužnik Grad Mostar.