Kreditni zahtjev za gradnju dionice autoceste Putnikovo brdo – Medakovo

0
1937
RS se zadužuje kod EBRD-a za finansiranje gradnje obilaznice Doboj na Koridoru 5C

Federalna vlada danas je upoznata sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste FBiH za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo – Medakovo na Koridoru 5c, kao osnovom za vođenje pregovora i podržala inicijativu da za njenu izgradnju budu osigurana kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 60 miliona eura.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om kada će biti će utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom zaduženju će biti JP Autoceste FBiH.
Vlada je danas, ujedno, usvojila informaciju o mogućnosti realizacije dionica autoceste Medakovo – Ozimica i Ozimica – Poprikuše, te zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da iznađu i predlože novi model finansiranja ovih dionica.