Kreirati prilike za investicije i prenos znanja iz dijaspore

0
280
Rezultati projekta su pokazali da je dijaspora spremna podsticati investicije

U toku je završna konferencija projekta ‘Dijaspora za razvoj’ na kojoj prisustvuje oko 200 učesnika i učesnica – predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i institucija vlasti na svim nivoima, organizacija dijaspore i istaknuti pojedinci iz dijaspore iz BiH, partnerskih općina i gradova i privatnog sektora, te predstavnici Ambasade Švicarske, UNDP-a i IOM-a u BiH.
Cilj konferencije je predstaviti najvažnije rezultate koji su postignuti i najuspješnije prakse koje su realizirane u saradnji sa dijasporom, te razmijeniti iskustva na koji način uključiti dijasporu u društveno-ekonomski razvoj zemlje i jačanje institucija za saradnju sa dijasporom na svim nivoima vlasti u BiH.
Angažman dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, uspostavljanje odnosa povjerenja i ličnog angažmana s pojedincima, zajednicama, kompanijama i vlastima u BiH. Međutim, za veći angažman dijaspore, moraju se stvoriti konkretnije mogućnosti.
Tokom projekta Dijaspora za razvoj od 2016-2020. godine, koji je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, a kojeg je provodio Razvojni program UN-a u saradnji sa IOM-om u BiH, ostvareni su brojni rezultati.
Zahvaljujući doprinosu dijaspore više od 3.000 muškaraca i žena profitiralo je od novih radnih mjesta i poboljšanja sredstava za život. Više od 300 javnih institucija razmijenilo je znanje i iskustvo u procesima rada i razvojnim rješenjima sa stručnjacima iz dijaspore u različitim oblastima djelovanja.
Umrežavanje, kontinuirana komunikacija, partnerstvo i b2b razmjena između više od 100 domaćih kompanija sa stručnjacima iz dijaspore omogućili su direktno kreiranje kreiranje više od 400 novih radnih mjesta i zajednička ulaganja između lokalnih samouprava, privatnog sektora i članova dijaspore u vrijednosti od šest miliona KM.
Rezultati projekta su prikazali da je dijaspora spremna podsticati investicije, ubrzati konkurentnost lokalnih kompanija i lokalnih zajednica i jednostavno doprinijeti boljem kvalitetu života u BiH ukoliko se stvore potrebni uslovi i prilike za njihov angažman.