Krišto: Rast moramo bazirati na inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji

0
270
Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto na otvaranju AmCham konferencije

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto obratila se danas u Sarajevu na otvaranju konferencije ‘Javno-privatni dijalog’ u organizaciji Američke trgovačke komore u BiH.
Krišto je rekla da je Bosna i Hercegovina mala i otvorena ekonomija na rubu Evropske unije, čiji su oporavak i rast uveliko uvjetovani kako kretanjima u regionalnoj i evropskoj tako i globalnoj ekonomskoj sceni. Istaknula je kako je odgovornost svih u BiH, sa svih nivoa vlasti, učiniti dodatne napore kako bi se ubrzali nužni reformski procesi koji će omogućiti kvalitetniji život građanima, jer ključ za ekonomski uspjeh i rast ovisi prije svega o nama samima i volji da stvorimo nove vrijednosti i dobra te poboljšamo kvalitetu postojećih.
Krišto je istakla da su dobiveni kandidatski status i stabiliziranje unutarnjih političkih prilika u BiH pozitivni impulsi i najbolji poticaji da u novoj realnosti kreiramo pozitivan ambijent te odlučno poduzmemo nužne korake koji će doprinijeti rastu.
“Rastu koji će biti zasnovanom prije svega na inovacijama, digitalizaciji, dekarbonizaciji, jednom novom geopolitičkom pozicioniranju lanaca vrijednosti i mjestu bh. kompanija u njima, kao i rastućem prilikama za inozemne izravne investicije“, rekla je Krišto.
Ona je dodala da je Vijeće ministara BiH prošle sedmice usvojilo Prijedlog programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2023. – 2025. godinu, bitni strateški dokument koji će doprinijeti ostvarenju održivog ekonomskog rasta i jačoj socijalnoj koheziji, a sve kako bi Bosna i Hercegovina postigla inkluzivan i održiv razvoj.