KS: Brojne nepravilnosti i zloupotrebe upravitelja na zajedničkim dijelovima zgrada

0
201
Mijenja više od polovine članova važećeg Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Današnji nastavak 44. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo obilježila je široka rasprava o stanju u oblasti upraviteljstva po osnovu izvještaja kojeg je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS uputilo prema skupštinskim zastupnicima.
Diskusije o ovoj temi ukazale su na brojne manjkavosti i nedostatke u trenutnom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelova zgrada KS, te na nužnost donošenja novog, potpunijeg zakona koji će transparentno urediti ovu oblast. Ukazano je na brojne nepravilnosti i zloupotrebe od strane ovlaštenih upravitelja na zajedničkim dijelovima zgrada, kao i na nedostatke odgovornosti i efikasnog sankcionisanja. Takođe, evidentna je nedovoljna informisanost etažnih vlasnika kada je riječ o njihovim pravima i obavezama u ovoj oblasti.
Kako bi se trenutno prevazišle manjkavosti zakona, te rad upravitelja učinio transparentnijim i efikasnijim, Skupština Kantona je s tim ciljem usvojila danas niz zaključaka.
Obavezala je sve upravitelje na području KS da svake kalendarske godine, u skladu sa zakonskim rokovima, izrade i dostave resornom ministarstvu kopije godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrada, kao i liste predviđenih aktivnosti.
Skupština je obavezala resorno ministarstvo da nalogom upozori upravnike i upravitelje da ne smiju koristiti sredstva sa računa jedne zgrade za potrebe druge, jer bi počinili krivično djelo, imajući u vidu da se sva sredstva etažnih vlasnika nalaze na jednom transakcijskom računu upravitelja. Obavezala je i upravitelje da resornom ministarstvu dostave podatke o svakoj pozajmici ili zajmu od početka primjene materijalnog zakona, kao i adresu zgrade kojoj je ona dodijeljena. Takođe, obaveza je upavnike da dostave kopije bankovnih uplatnica za pozajmice sa svog transakcijskog računa, i to u slučajevima kada ne postoje podračuni zgrada.
Za realizaciju zaključaka određen je rok od osam mjeseci.
Kako bi se podigao nivo transparentnosti ovih procesa, te problematika bolje približila etažnim vlasnicima, Skupština je danas obavezala Zavod za informatiku i statistiku KS, da u saradnji sa resornim ministarstvom, otvori posebne i samostalne web i FB stranice u svrhu edukacije etažnih vlasnika o svim temam vezanim za provođenje Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada.
Realizaciju ovih zaključaka, kako je zaključeno, pratit će i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.