KS: Danas isplata augustovskih dječijih dodataka i naknada porodiljama

0
230
Mjesečne naknade za sve zaposlene i nezaposlene porodilje u KS su uvećane i iznose 996 KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo, za mjesec august.
Korisnici će svoje naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.990.117,24 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.373 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.