KS: Danas isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama za juli

0
1074
Resorno ministarstvo je za isplatu novembarskih naknada izdvojilo 6,7 miliona KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas početi isplata julskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo. Korisnici svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.004.077,88 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.298 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.