KS: Do 26. novembra produžen rok za prijave na Javni poziv za finansiranje plata

0
343
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je 10. novembra 2021. godine na web stranici Ministarstva Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate (u FBiH) za juli, august i septembar 2021. godine, po kojem je rok za dostavljanje prijava istekao jučer, 22.11.2021. godine.
S obzirom da je rok kratak i da postoji potreba za njegovim produženjem, ministar privrede KS Adnan Delić odobrio je produženje roka do petka, 26. novembra 2021. godine.
Iz Ministarstva privrede podsjećaju da je prijava na Javni poziv, zbog mjera zaštite od širenja koronavirusa, moguća isključivo putem preporučene pošte.
Na zatvorenoj koverti obavezno je navesti: ‘Prijava na Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine – Ne otvaraj.’ Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave, saopćeno je.