KS: Dopunski javni poziv firmama za subvenciju dijela martovske plate, rok 10 dana

Isplata dijela plate za april i maj bit će realizovana nakon što budu operativna kreditna sredstva Međunarodnog monetarnog fonda

0
624
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a na osnovu odluke kantonalne vlade objavilo je Dopunski javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plate za mart 2020. godine (vidjeti ovdje).
Kako navode, ovim pozivom pozvani su svi oni privredni subjekti, kojima je zabranjena djelatnost od strane nadležnih organa, a koji nisu obuhvaćeni ranijim javnim pozivima, da podnesu zahtjev za isplatu dijela plate za mart.
Objavom ovog Dopunskog javnog poziva izvršeno je kompletiranje svih djelatnosti zabranjenih naredbama nadležnih organa, čime je osigurana mogućnost da svi privredni subjekti kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti mogu ostvariti pravo na dodjelu budžetskih sredstava za navedenu namjenu.
Kada je u pitanju isplata dijela plate za mjesec april i maj 2020. godine, ističu da je ovo sufinansiranje privrednih subjekata, kao jedna od mjera ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica, propisana Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu 15.05.2020. godine. S tim u vezi, ovim zakonom propisano je da Vlada Kantona Sarajevo donosi Program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom (COVID-19).
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je pripremilo prijedlog ovog programa, a sredstva za ovu namjenu planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu. Konkretno, izvor finansiranja ovog programa je kredit Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji se u narednom periodu treba realizovati.
Pored navedenog, Ministarstvo privrede KS je pripremilo Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta za 2020. godinu, apoziv će biti objavljen sutra u jednom dnevnom listu.
Mogu se prijaviti privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta.
S obzirom na broj aplikanata koji su se prijavljivali prethodnih godina, očekuje se da bi ih ove godine moglo biti oko 300.