KS: Hoće li oboljeli od dijabetesa Tip 1 dobiti veći broj trakica?

0
514
Ministar Vranić uputio inicijativu za ostvarivanje prava na veći broj trakica za oboljele od dijabetesa Tip 1

Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS omogućio je za osigurana lica koja primaju inzulin da ostvare pravo na 50 trakica za 50 dana, dok je za trudnice, učenike i studente na ovoj terapiji taj broj nešto veći.
Cijeneći neophodnost praćenja nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa Tip 1, te potrebu kontinuirane kontrole koja je neophodna i noću, ministar zdravstva KS, prof. dr. Haris Vranić uputio je inicijativu prema spomenutom Zavodu da se za sve oboljele od dijabetesa Tip 1 osiguraju najmanje četiri trakice dnevno.
Na ovaj način, nagle promjene vrijednosti šećera u krvi bi se svele na minimum, a stanja poput hipoglikemije i hiperglikemije ne bi ugrožavala život oboljelih.