KS: Isplaćeni minimalci za april i maj, sutra ističe rok za prijavu prigovora

0
238
Draško Jeličić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Ministar privrede Kantona Sarajevo Draško Jeličić rekao je danas da su izvršene uplate dijela plata za april i maj za uposlenike u svim privrednim subjektima na području KS, koji su zadovoljili kriterije.
“Sredstva su uplaćena bankama u četvrtak i petak prošle sedmice, od čije operativnosti ovisi da li su sredstva već na raspolaganju privrednim subjektima, odnosno uposlenicima. Svi privredni subjekti imaju pravo prigovora, ukoliko smatraju da su oštećeni. Rok za prijavu prigovora ističe sutra. Do sada je stigao 141 prigovor i rješavat će se komisijski”, kazao je Jeličić.
Ministar je podsjetio je da je za ove namjene rebalansom Budžeta KS osigurano 20 miliona KM, kao pomoć privredi za sanaciju posljedica izazvanih koronavirusom a do sada je, po njegovim riječima, podijeljeno 7,5 miliona KM.
“Kriterije za april je zadovoljilo 1.990 subjekata, a za maj 1.875. Po šiframa djelatnosti najviše sredstava je isplaćeno za proizvodne, uslužne i prometne djelatnosti, a potom na trgovinu na veliko i malo, te za turizam, građevinarstvo i predškolsko obrazovanje”, pojasnio je Jeličić.