KS: Isplata januarskih naknada korisnicima prava zaštite porodica sa djecom

0
184
Vlada FBiH donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da korisnici prava zaštite porodice sa djecom u KS od danas mogu u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune podići svoje januarske naknade.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.405.142 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za ukupno 10.107 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here