KS: Isplate socijanih davanja biće povećane sa 660 na 700 KM

0
265
Jasna Agić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Isplate svih socijalnih davanja, dječijih dodataka i naknada porodiljama, neće biti dovedene u pitanje. U skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo (21. mart), Ministarstvo je poduzelo sve aktivnosti da se osnov za obračun materijanih i drugih davanja poveća, a što će dovesti i do povećanja svih socijalnih davanja propisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.
Ovo je kazala ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS Jasna Agić na današnjoj zajedničkoj pres-konferenciji Vlade i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo.
Ona je istakla da će osnov za obračun materijanih i drugih davanja biti povećan sa 660 KM na 700 KM, a primjenjivat će se za isplate socijanih davanja za mjesec april i dalje.
Na pitanje koliko je osoba u Kantonu Sarajevo ostalo bez posla od 18. marta, odnosno od dana proglašenja stanja prirodne i druge nesreće do danas, ministrica Agić je kazala da je (podaci Službe za zapošljavanje KS) broj nezaposlenih osoba u tom periodu porastao za 608.