KS: Izmjene propisa kojima se regulira oblast javno-privatnog partnerstva

0
322
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede počeli su implementaciju projekta ‘Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva’.
Projekt se realizira uz podršku Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).
Ministar privrede KS Adnan Delić pojasnio je da su osnovni ciljevi Projekta kreiranje preporuka za potrebne izmjene i dopune pozitivnih pravnih propisa kojima se u Kantonu Sarajevo regulira oblast javno-privatnog partnerstva, jačanje kapaciteta državnih službenika i zaposlenika javnih preduzeća, javnih ustanova i javnih institucija u primjeni modela JPP, kreiranje liste projekata koji se potencijalno mogu realizirati kroz primjenu spomenutog model, kao i javno komuniciranje mogućnosti primjene ovog modela potencijalnim domaćim i stranim investitorima.
Za realizaciju ovih ciljeva ministar Delić istakao je važnost procesa identifikacije potencijalnih projekata.
“S tim ciljem, UNDP je angažirao Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) – Zagreb, koji nam je dao ilustrativan pregled 50 mogućih JPP projekata iz različitih nadležnosti Kantona Sarajevo”, obrazložio je ministar Delić.
Dodao je i da je navedeni pregled projekata dostavljen svim ministarstvima KS kao ilustracija mogućnosti primjene modela JPP.
“Nadležnim ministarstvima ostavljena je mogućnost da, nakon analize ovog ilustrativnog pregleda i sami predlože projekte koji se potencijalno mogu realizirati kroz model JPP, tako što će iste uvrstiti u svoje godišnje i srednjoročne planove”, pojasnio je Delić.
Realizacija ovog projekta planirana je krajem septembra 2021. godine.