KS: Januarski računi za centralno grijanje biće umanjeni za 15%, a februarski i martovski za 6%

0
213
Vlada KS odobrila umanjenje računa od 23,55% za usluge centralnog grijanja Toplana Sarajevo

Januarski računi za centralno grijanje korisnicima usluga KJKP Toplane u Sarajevu će ukupno biti umanjeni za 15 posto.
Ovo umanjenje proisteklo je iz nedavne odluke Vlade Kantona Sarajevo da se zbog iznadprosječnih temperatura zraka računi za mjesec januar umanje za devet posto, kao i današnje Vladine odluke o pojeftinjenju grijanja za šest posto za period januar-mart 2023. godine, zbog pada cijene plina.
“Nakon Odluke o umanjenju cijene januarskog računa za devet posto, Vlada KS dala je danas saglasnost da se cijena centralnog grijanja korisnicima usluga KJKP ‘Toplane’ umanji za šest posto, sa primjenom od 1. januara do 31. marta 2023. godine. Odluka je donesena na prijedlog Neovisnog tijela za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene centralnog grijanja, a usljed sniženja veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koji kao osnovni energent koristi i preduzeće Toplane”, obrazložio je sekretar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kenan Vehabović.