KS: Januarski računi za centralno grijanje će biti umanjeni za 9%

0
277
Toplane-Sarajevo će uz račune za novembar izvršiti dogovoreno umanjenje za oktobar

Vlada Kantona Sarajevo je naložila KJKP Toplane – Sarajevo da umanji iznos računa za uslugu centralnog grijanja korisnicima, a koji su im ispostavljeni za decembar 2022. godine – za 9 posto.
Sredstva će građanima biti refundirana na način da će im za navedeni iznos od 9% biti umanjeni januarski računi za grijanje.
Ovoj odluci prethodila je inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoše Čampare koji je na posljednjoj sjednici ovog kantonalnog zakonodavnog tijela zatražio da se na osnovu podataka o utrošku prirodnog gasa, kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u decembru i evidentnih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava KJKP Toplane, izvrši umanjenje računa usluga centralnog grijanja za građane za navedeni mjesec.
Kako je obrazloženo, tokom decembra 2022. godine, dnevne temperature su bile iznad prosjeka, što je rezultiralo manjim utroškom svih energenata za zagrijavanje svih objekata u Kantonu Sarajevo, te je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u saradnji sa KJKP Toplane, usaglasilo ovaj modalitet umanjenja iznosa na računima za domaćinstva.
Resorni ministar Enver Hadžiahmetović najavio je također da Neovisno tijelo Vlade KS priprema zaseban prijedlog korekcije cijena grijanja za sve korisnike usluga Toplana, za period januar-mart 2023. godine, zbog smanjenja cijene prirodnog gasa, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, saopćeno je.