KS: Ministarstvo kupuje više od 40 stanova za boračku populaciju

0
319
U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo zvanično je uspostavljena Direkcija za turizam

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo saopćilo je da je danas na web-stranici objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračke populacije u KS.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu, resorno ministarstvo je za ove namjene planiralo sredstva u iznosu od 3.553.439 KM, od čega će 3 miliona KM osigurati kreditnim zaduženjem. Ukoliko cijena stanova na tržištu bude kao i u prethodnom periodu, ovim sredstvima će kupiti više od 40 stanova.
Podsjećamo, Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH propisano je da određene boračke kategorije imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje. Trenutno to pravo može ostvariti 196 osoba, od kojih su 22 roditelja šehida i poginula boraca, 32 ratna vojna invalida i 142 supruge šehida i poginulih boraca.

Javni poziv može se naći na ovom linku