KS: Objavljene preliminarne liste subjekata koji su ostvarili pravo na poticaje

0
715
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u Godišnjem planu provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu strukturiralo 11 programa za koje je u proteklom periodu objavilo javne pozive s ciljem implementacije poticajnih sredstava u iznosu od 8.490.000 KM, koja su osigurana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu.
Nakon izvršene detaljne analize implementacije planiranih budžetskih sredstava po ranije objavljenim javnim pozivima iz ovog Godišnjeg plana, Vlada KS je na prijedlog Ministarstva privrede, a s ciljem povećanja stepena realizacije planiranih sredstava namijenjenih za poticaj razvoja subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo donijela Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu, na sjednici održanoj 2. novembra 2021. godine.
“Obzirom da mnogi poslovni subjekti nisu ostvarili pravo na poticaj po prvom javnom pozivu, željeli smo im pružiti još jednu priliku. Pozvali smo one koji nisu prošli prvi javni poziv i ukazali im na greške zbog kojih im aplikacije nisu prihvaćene. To je imalo efekta i veliki broj njih koji nisu prošli prvi put, sad su ostvarili pravo na poticaj. To je bio naš osnovni cilj, da namjenska sredstva idu tamo gdje su i planirana”, naglasio je ministar Delić.
Preliminarne liste subjekata koji su ostvarili pravo na poticaje po javnom pozivu za programe Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenje/obnavljanje standrada kvaliteta i digitalizacije poslovanja, Poticaj razvoju ženskog poduzetništva i Poticaj razvoju IT poduzetništva u svrhu zapošljavanja objavljeni su na web stranici Ministarstva privrede na linkovima:
https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/preliminarna_lista_-program-refundiranje_troskova_tehnoloske_modernizacie-_20.12.2021.pdf

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/preliminarna_lista_-program-poticaj_razvoja_zenskog_preduzetnistva_20.12.2021.-_web.pdf

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/preliminarna_lista_-program-poticaj_razvoja_it_preduzetnistva_20.12.2021.-_web.pdf

Rok za prigovore na preliminarne liste izabranih korisnika poticajnih sredstava je osam dana od dana objave na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.