KS: Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za civine žrtve rata

0
311
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je saopćilo da je za korisnike prava po osnovu zaštite porodice sa djecom danas počela isplata naknada za mjesec april, u bankama u kojima imaju otvorene račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.379.528,34 KM. Sredstva su izdvojena za 10.175 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene – majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS saopćilo je da korisnici sa statusom civilnih žrtava rata danas mogu svoje aprilske naknade podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.465 korisnika.Za ovu namjenu sa pozicije resornog ministarstva isplaćeno je 1.111.050,62 KM.