KS: Posao za 40 vatrogasaca-pripravnika i 200 medicinara

0
409
Jasna Agić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je jučer liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca-pripravnika i sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove s područja KS, po javnom pozivu od 9. decembra ove godine.
Liste će biti objavljene sutra na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, nakon prijema Vladinih zaključaka o ovim listama.
“Ove liste se odnose na prva dva, od ukupno pet, programa planirana aktivnim mjerama zapošljavanja za ovu godinu. Kroz program sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca-pripravnika bit će zaposleno 40 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, za što je izdvojeno 192.000 KM. Također će biti zaposleno 200 osoba medicinske struke i to 100 sa visokom i višom stručnom spremom, te 100 osoba sa srednjom stručnom spremom, u javne zdravstvene ustanove KS. Za te je svrhe dodatno izdvojeno 1,2 miliona KM”, kazala je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Jasna Agić.
Istakla je da će uskoro biti implementirana i preostala tri programa za ovu godinu, a radi se o programima zapošljavanja ‘Posao za sve’, sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom, te samozapošljavanja nezaposlenih osoba, a za što je osigurano 9.506.934 KM.
“Vlada Kantona Sarajevo je u ovoj godini, putem resornog ministarstva, izdvojila ukupno 14.348.971 KM, u svrhu zapošljavanja 1.849 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, kroz pet pomenutih programa, te programe javnih radova, sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom s poteškoćama , te programa Posao za sve-19”, dodala je ministrica Agić.