KS: Sindikati za povećanje plata budžetskih korisnika traže dodatnih 115 miliona KM godišnje

0
250
Vlada KS će uvećati plate za 5% za više od 14.000 uposlenika koji platu primaju iz Budžeta

Vlada Kantona Sarajevo za sutra je zakazala sastanak sa predstavnicima sindikata uposlenika koji platu primaju iz Budžeta KS jer cijeni važnost socijalnog dijaloga i saradnje sa sindikalnim organizacijama.
Jasan je stav Vlade KS da su razgovori o povećanju plata uposlenika koji je primaju iz Budžeta KS neophodni, s obzirom na značajan porast troškova života. U tom kontekstu, bitno je navesti činjenice o prosječnim platama u Kantonu Sarajevo po sektorima:
Osnovno obrazovanje 1.247,90 KM, Srednje obrazovanje 1.262,98 KM, Ustanove kulture 1.441,20 KM, Ustanove socijalne zaštite 1.201,06 KM, MUP 1.200,44 KM, Uprava policije 1.625,28 KM, Ministarstva i službe KS 1.551,87 KM, Univerzitet u Sarajevu 2.259,13 KM. Ove plate uvećavaju se iznosima za minuli rad, topli obrok, prevoz, regres i ostale dodatke, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.
Za ispunjenje zahtjeva sindikata neophodno je za plate i doprinose uposlenih izdvojiti dodatnih 115 miliona KM na godišnjem nivou u budžetu KS. Dodatno na to, Sindikat komunalne privrede traži povećanja plata u iznosu od 20 miliona KM godišnje.
Odluka o uvećanju plata se ne može posmatrati odvojeno od konačnog ishoda predloženih izmjena Zakona o raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH koje će, ukoliko budu usvojene u Parlamentu FBiH, polučiti katastrofalne posljedice na budžet Kantona Sarajevo, saopćeno je iz pres-službe Vlade KS.