KS: Sindikati za povećanje plata budžetskih korisnika traže dodatnih 115 miliona KM godišnje

0
334
Vlada KS dala podršku projektu moguće izmjene sistema plata i nagrada u javnom sektoru

Vlada Kantona Sarajevo za sutra je zakazala sastanak sa predstavnicima sindikata uposlenika koji platu primaju iz Budžeta KS jer cijeni važnost socijalnog dijaloga i saradnje sa sindikalnim organizacijama.
Jasan je stav Vlade KS da su razgovori o povećanju plata uposlenika koji je primaju iz Budžeta KS neophodni, s obzirom na značajan porast troškova života. U tom kontekstu, bitno je navesti činjenice o prosječnim platama u Kantonu Sarajevo po sektorima:
Osnovno obrazovanje 1.247,90 KM, Srednje obrazovanje 1.262,98 KM, Ustanove kulture 1.441,20 KM, Ustanove socijalne zaštite 1.201,06 KM, MUP 1.200,44 KM, Uprava policije 1.625,28 KM, Ministarstva i službe KS 1.551,87 KM, Univerzitet u Sarajevu 2.259,13 KM. Ove plate uvećavaju se iznosima za minuli rad, topli obrok, prevoz, regres i ostale dodatke, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.
Za ispunjenje zahtjeva sindikata neophodno je za plate i doprinose uposlenih izdvojiti dodatnih 115 miliona KM na godišnjem nivou u budžetu KS. Dodatno na to, Sindikat komunalne privrede traži povećanja plata u iznosu od 20 miliona KM godišnje.
Odluka o uvećanju plata se ne može posmatrati odvojeno od konačnog ishoda predloženih izmjena Zakona o raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH koje će, ukoliko budu usvojene u Parlamentu FBiH, polučiti katastrofalne posljedice na budžet Kantona Sarajevo, saopćeno je iz pres-službe Vlade KS.