KS: U 2021. puštanje u funkciju Devete transverzale

0
398
Izgradnja tunela 'Kobilja Glava' je dio projekta koji bi trebao kreditno finansirati EIB

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost Ministarstvu saobraćaja i Direkciji za puteve KS na Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području ovog kantona za 2021. godinu.
Prioritetni investicioni kapitalni projekti i u narednoj godini su gradnja Prve transverzale, Južne longitudinale i IX transverzale, a koji će se finansirati iz kreditnih sredstva i iz budžeta Kantona i Federacije BiH.
Planiran je nastavak radova na dionici II Prve transverzale – poddionica Bare-tunel Kobilja Glava, dužine 1.140 metara, kao i gradnja pomenutog tunela dužine 687 metara, te II faze gradnje dionice I ove saobraćajnice na području općina Novo Sarajevo i Centar.
U narednoj godini je planiran završetak gradnje i puštanje u funkciju IX transverzale. Predviđeno je spajanje dionice iz prve faze radova sa objektom nadvožnjaka na ovoj transverzali, gradnja rondoa na spoju ove saobraćajnice sa ulicom Safeta Zajke, te njeno funkcionalno spajanje sa LOT-om 2C Sarajevske obilaznice.
Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 113.858.294 KM.
Sa dodatnih dva miliona KM planirano je finansiranje nastavka radova na Južnoj longitudinali, na dijelu od kružnog toka u ulici Hamdije Čemerlića do već izgrađenog dijela ove saobraćajnice u ulici Zvornička.
Za rekonstrukciju, rehabilitaciju i investiciono održavanje puteva i mostova na području KS u narednoj godini predviđen je utrošak oko 10,2 miliona KM. Radi se o redovnom i vanrednom održavanju 295.061 kilometara puteva u nadležnosti ove direkcije, kako regionalnih, tako i magistralnih i lokalnih puteva po osnovu ugovora o preuzimanju cesta sa JP Ceste FBiH i općinama.