KS: Uplaćena sredstva poslovnim subjektima za sanaciju posljedica od Covid-19

0
551
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Nakon što je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo završilo sve procedure vezane za javne pozive za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto platu (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u martu i aprilu 2021. godine, te za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate za pripadajuće mjesece, Vlada KS je proteklih dana izvršila transfer sredstava bankama koja će one, u narednim danima, uplatiti na račune poslovnih subjekata koji su na listi onih koji su ostvarili pravo na podršku.
Podsjećamo, riječ je o 3.588 poslovnih subjekata koji su, po ovim javnim pozivima, ostvarili pravo na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate za mart i april 2021. godine, te 794 poslovna subjekta koji su ostvarili pravo na finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto platu za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti.
Ukupna sredstva koja je Vlada Kantona Sarajevo doznačila bankama iznose 8.976.241,08 KM za 5.640 poslovnih subjekata.
Formirana je i drugostepena Komisija za rješavanje predmeta po prigovorima na rezultate po ovim javnim pozivima, koja će na prvoj sljedećoj sjednici Vlade KS biti potvrđena. Komisija će, u Zakonom predviđenom roku, izvršiti pregled prigovora i pripremiti konačnu listu prihvaćenih prijava poslovnih subjekata.
Iz Ministarstva privrede KS poidsjećaju da sutra počinje isplata sredstava obrtnicima i zanatlijama koji su ostvarili pravo na podršku po Javnom pozivu za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta.