KS: Za isplatu dijela martovskih plata firmama biće izdvojeno 2,35 miliona KM

0
814
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo saopćeno je da je na javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plata za mart ove godine zbog posljedica korona virusa do sada 2.000 pravnih i fizičkih lica ispunilo uslove. Ove firme upošljavaju oko 8.600 osoba za čije plate izdvajaju 1.410.030 KM.
U toku je obrada nepotpunih zahtjeva, te iz Ministarstva procijenjuju, da će oko 3.100 privrednih subjekata u kojima radi 13.000 osoba ispuniti uslove ovog javnog poziva.
Planirano je da se svi pristigli zahtjevi obrade tokom naredne sedmice, a lista privrednih subjekata koji su ispunili uslove javnog poziva bit će objavljena na web stranici Ministarstva.
Ukupno je pristiglo 4.950 aplikacija, a planirani iznos za isplate privrednim subjektima u martu je 2.350.000 KM.
Javni poziv je objavljen 10. aprila, a mogla su se prijaviti samo pravna i fizička lica koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo, oni kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite, uz to da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.12.2019. godine, te da su zadržali broj prijavljenih radnika na dan 31.03.2020. godine, osim onih kojima je istekao ugovor o radu ili su sporazumno prekinuli radni odnos.