KS: Za refundiranje troškova 63 firme biće odobreno 542 hiljade KM

0
337
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, nakon okončanja roka za žalbe na preliminarne liste izabranih korisnika poticajnih sredstava po programima subvencioniranja – refundiranja troškova subjekata male privrede, uputilo Vladi KS Odluku o korisnicima poticajnih sredstava koji su ostvarili pravo po ovom javnom pozivu.
Odluka je objavljena na stranici Ministarstva privrede na linku https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/odluka_o_izboru_korisnika_-_refundacija_09.07.2021._godine.pdf
“Kroz ovih pet programa pravo na subvencioniranje – refundiranje troškova ostvarila su ukupno 63 poslovna subjekta s ukupnim iznosom odobrenih sredstava od 542.146,81 KM”, kazao je ministar privrede Adnan Delić.
Podsjećamo da je Ministarstvo, zbog male prolaznosti poslovnih subjekata na pojedinim programima, 2. novembra objavilo dodatni javni poziv kao priliku svim poslovnim subjektima da ponovo apliciraju za poticajna sredstva po jednom od tri programa, od kojih su dva iz grupe programa refundiranja troškova poslovnih subjekata.
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave obavještenja u Službenim novinama. Svi poslovni subjekti koji ispunjavaju uvjete po programima za poticaj ženskom poduzetništvu, refundiranje troškova tehnološke modernizacije i poticaj zapošljavanju u IT kompanijama mogu se prijaviti na ovaj dodatni javni poziv, ali pravo prijave imaju i oni koji nisu prošli javni poziv prvi put.
“Cilj nam je da sredstva budu realizirana shodno njihovoj namjeni i zato još jednom pozivamo sve poslovne subjekte da se prijave i ostvare pravo na ova poticajna grant sredstva”, naglasio je ministar Delić.