KS: Za rekonstrukciju i energijsku efikasnost 15 javnih objekata 8,34 miliona KM

0
491
Osigurana sredstva za rekonstrukciju Studentskih domova u Nedžarićima i na Bjelavama

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo donesena odluka kojom se daje saglasnost na Ugovor o rekonstrukciji, sanaciji ili revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti.
“Izabrana je firma po raspisanom javnom pozivu sa kojom će biti potpisan ovaj ugovor. Ukupna vijednost ovog projekta je 4.268.752,77 eura, odnosno 8.340.000 KM. Na ovaj način osigurana su sredstva za rekonstrukciju, prije svega, Studentskih domova u Nedžarićima i na Bjelavama, nekoliko srednjih i osnovnih škola, te vrtića, kao i Doma zdravlja na Ilidži”, istakao je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, instrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.
Dodao je i da se na ovaj način kreće u obnovu i rekonstrukciju prvih 15 objekata u u okviru Projekta ‘Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’, i to: Studentski domovi u Nedžarićima i na Bjelavama – konkretno Blok 1 i Paviljon 7, Dom zdravlja Ilidža, vrtići Labudovi, Kekec, Ribica, osnovne škole Zajko Delić, Stari Ilijaš – Područna škola Malešići, Vrhbosna, Grbavica I, Ćamil Sijarić i Hilmi ef. Šarić – Područna škola Korča, Druga gimnazija i Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović – Ilijaš.
Pomenuti ugovor bit će potpisan između Kantona Sarajevo – Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite i i uspješnog ponuđača – firme EKO TEH d.o.o. Sarajevo.