KS: Za tradicionalne zanate i obrte još 250.000 KM

0
301
Delić kazao da je želi održati obećanje dato zanatlijama ljetos tokom posjete Kazandžiluku

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pripremilo je dodatni Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta za 2021. godinu.
Pravo po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti zanatlije – obrtnici koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata – obrta, čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Uredbom o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta.
“U februaru smo objavili javni poziv za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata za koji smo imali osigurana sredstva od 250.000 KM. Obzirom da su, na prijedlog Ministarstva privrede, u Rebalansu budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu osigurana dodatna sredstva za ovu namjenu u iznosu od 250.000 KM, danas smo raspisali dodatni javni poziv, što ranijih godina nije bio slučaj u Kantonu”, kazao je ministar privrede Adnan Delić, podsjetivši da je prethodnih godina za razvoj i očuvanje tradicionalnih zanata izdvajano 150.000 KM.
Delić podsjetio je i da je ovaj poziv rezultat nastojanja da održi obećanje dato zanatlijama ljetos tokom posjete Kazandžiluku.
Realizacijom ovog dodatnog Javnog poziva za razvoj i očuvanje tradicionalnih zanata – obrta implementirat će se ukupno pola miliona KM za ovu namjenu, što je najveći iznos u Kantonu Sarajevo do sada.
Javni poziv i pripadajući prijavni obrazac objavljeni su danas na stranici Ministarstva privrede KS na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-za-ocuvanje-i-razvoj-5
Obavještenje o ovom javnom pozivu bit će objavljeno sutra, 13. novembra 2021. godine, od kada i teće rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva – prijave na Javni poziv.