KS: Zatvoreni javni pozivi za 10 programa, rast interesovanja za Program razvoja male privrede i za žensko poduzetništvo

0
284
Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je protekla dva mjeseca aktivno radilo na promociji Programa razvoja male privrede za 2021. godinu, kao i na provođenju javnih poziva za jedanaest pojedinačnih programa.
Obzirom da su javni pozivi za deset od jedanaest programa zatvoreni i da se pristigle prijave obrađuju, iz Ministarstva saopćavaju da je ovo dosad najuspješnije proveden Program razvoja male privrede, po svim parametrima koji se prate.
“Posljednji javni poziv zatvoren je prije četiri dana, pa je rano govoriti o ukupnom broju prijava jer prijave poslane poštom još uvijek pristižu, ali prema našim prvim informacijama ovo je najveći odziv poslovnih subjekata na javne pozive po Programu razvoja male privrede dosad”, istakao je ministar privrede KS Adnan Delić.
Kazao je i da je, kako tvrde službenici Ministarstva koji rade na ovom Programu već petu godinu, osim najvećeg broja ukupno pristiglih prijava, ovaj set javnih poziva jedinstven i po porastu prijava na svaki od pojedinačnih programa, dok je broj prijava za podršku ženskom poduzetništvu daleko veći nego u ranijim godinama.
Značajno interesovanje vidljivo je i u broju prijava za programe refundiranja troškova i za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i standardizaciju poslovanja.
Ministar Delić je istakao i da u ukupnom broju prijava po ovim programima Ministarstvo nema podatke za program kreditiranja poslovnih subjekata pod povoljnijim uslovima, obzirom da se taj program realizuje u saradnji s bankama i da će se po tom osnovu privrednici prijavljivati nakon što Ministarstvo potpiše ugovore s bankama.
“Imamo tri ponude banaka za ovaj program i sutra ćemo organizovati javno otvaranje tih ponuda, nakon čega će početi i realizacija programa kreditiranja privrednika pod povoljnijim uslovima”, pojasnio je ministar.
Iz Ministarstva privrede navode da su formirane dvije komisije za analizu prijava koje se odnose na prvih pet javnih poziva, tako da se rezultati za ove javne pozive očekuju već u narednih desetak dana.
Podsjećaju i da je Javni poziv za prijem prijava za podršku mladima prilikom osnivanja start up poslovnih subjekata otvoren do 28. augusta 2021. godine, kao i da su zadovoljni dosadašnjim odzivom mladih na ovaj program.