KVP FBiH podnijela prijavu tužilaštvu o manipulacijama u prometu dionicama Unioninvestplastike

0
181
KVP FBiH tužilaštvu dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (KVP FBiH) je nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 22 fizička lica iz BiH, te brokerske kuće, četiri društva za upravljanje fondovima, dioničkih i društava ograničene odgovornosti iz BiH, Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, Malte i Slovenije, kao i odgovornih lica u pravnim licima zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena lica počinila krivična djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djelai Manipulacije na tržištu u vezi sa prometom dionicama društva Unioninvestplastika d.d. Sarajevo.
U saopćenju se navodi da je vršeći svoja ovlaštenja iz Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, Komisija nakon imenovanja novog saziva inicirala niz aktivnosti na posrednom i neposrednom nadzoru učesnika na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH, te tako u određenom broju slučajeva utvrdila osnov sumnje u vršenje krivičnih djela.
“Na osnovu obavljenog nadzora postupanja dviju brokerskih kuća u vezi sa obavljenim prometom i prijenosima vrijednosnih papira društva Unioninvestplastika d.d. Sarajevo, Komisija je nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv fizičkih lica inicijala M.S. iz Sarajeva, E.B. iz Sarajeva, M.D. iz Kiseljaka, Z. D. iz Kiseljaka, Ž.K. iz Travnika, R. K. iz Travnika, N. K. iz Travnika, R. P. iz Sarajeva, A. R. iz Ljubuškog, S. H. iz Sarajeva, E. P. iz Sarajeva, F.Dž. iz Sarajeva, G.Š. iz Travnika, V.S. iz Zenice, A.S. iz Zenice, A.T. iz Zenica, A.J. iz Zenice, P.P. iz Kiseljaka, R.H., R.K. iz Prače, F.Z. iz Sarajeva, M.M. iz Sarajeva, te protiv pravnih lica među kojima je brokerska kuća iz Sarajeva, četiri društva za upravljanje fondovima, dionička i društva ograničene odgovornosti iz BiH (Sarajeva, Zenice, Tešnja, Živinica i Srebrenika), Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, Malte i Slovenije, kao i protiv odgovornih lica u tim pravnim licima, zbog postojanja osnova sumnje da je fizičko lice M.S. iz Sarajeva, u namjeri stjecanja imovinske koristi za sebe ili drugog, pri tome nanoseći direktnu imovinsku štetu zatvorenim investicijskim fondovima, svjesno i sa htijenjem, organizovao grupu ljudi, odnosno tri ili više fizičkih i pravnih, domaćih i inostranih lica u cilju učinjenja krivičnih djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH i Manipulacije na tržištu iz člana 260. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, u vezi sa prometom dionicama društva Unioninvestplastika d.d. Sarajevo“, navodi se u saopženju KVP FBiH.
Uz pomenuti izvještaj o krivičnom djelu, Komisija je nadležnim organima dostavila i obimnu dokumentaciju koju je prikupila tokom aktivnosti na nadzoru, a namjerava ostati koristan partner istražnim organima, kako u ovom predmetu, tako i u vezi sa svim drugim predmetima iz svoje nadležnosti. O ishodu ovog postupanja Komisije u okviru vršenja nadzorne aktivnosti na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopćeno je.