KVP FBiH podnijela tužilaštvu prijavu protiv svog člana zbog privrednog kriminala

Tužilaštvu dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv člana Komisije

0
180
KVP FBiH zbog štete nanesene FDS dostavila tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (KVP FBiH) je na osnovu obavljenog nadzora postupanja u vezi sa prometovanjem dionicama GP ŽGP dioničko društvo Sarajevo (o čemu je javnost obaviještena u aprilu ove godine), provedenim kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi sa promjenom vlasničke i upravljačke strukture ovog preduzeća i spornim transakcijama nekretninama, utvrdila brojne nezakonitosti te nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv fizičkog lica inicijala M.S. iz Sarajeva kao organizatora grupe za vršenje krivičnih djela, te još 42 lica iz BiH, Hrvatske i Slovenije, te protiv pravnih lica (dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornosti, društava za upravljanje fondovima i brokerske kuće) iz šest evropskih država, zbog postojanja osnova sumnje u vršenje različitih krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH i Krivičnog zakona Federacije BiH.
Utvrđujući sve okolnosti ovog eklatantnog primjera kriminala na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH, Komisija je također konstatovala da je jedan od članova Komisije nesavjesno postupao u okviru vršenja svojih dužnosti člana Komisije, pa je nastupila imovinska šteta za investicijske fondove koja prelazi iznos od 10.000 KM, te da je iskorištavanjem svog službenog položaja prekoračio granice svoje službene ovlasti, te tako pribavio drugima imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM, odnosno pričinio štetu investicijskim fondovima.
Shodno tome, Komisija je protiv člana Komisije inicijala M.Ž. nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja sumnje da je, kao član navedene grupe za činjenje krivičnih djela, počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav. 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, krivično djelo iz člana 387. stav 2. a u vezi sa stavom 1. KZFBiH (nesavjestan rad u službi), te krivično djelo iz člana 349. stav 2. KZFBiH (Sprečavanje dokazivanja), krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. KZFBiH, a u vezi sa krivičnim djelomOrganizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH.
Kao i u slučaju izvještaja o počinjenim krivičnim djelima dostavljenim nadležnim organima u aprilu 2023. godine, Komisija je uz navedene akte dostavila i brojne prateće dokaze, te stoji na raspolaganju pravosudnim i drugim organima u državi i entitetu, kako bi aktivnosti Komisije na otkrivanju i procesuiranju počinilaca krivičnih djela rezultirale izricanjem pravomoćnih presuda protiv lica za koja se dokaže da su počinila krivična djela.
Komisija nastavlja s redovnim i vanrednim nadzorom svih učesnika na tržištu kapitala kako bi djelovala preventivno i spriječila nezakonite aktivnosti. O rezultatima svojih napora Komisija će i dalje blagovremeno izvještavati javnost, saopćeno je iz KVP FBiH.