Deset miliona maraka za biomedicinski potpomognutu oplodnju u FBiH

Primjena novog Zakona trebala bi početi od 2023. godine, a za njegovu provedbu potrebna su finansijska sredstva od 10 miliona KM za svaku fiskalnu godinu

0
524
Pravo na liječenje BMPO-om iz sredstava budžeta FBiH ima žena do navršene 42. godine života

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO).
Predloženim pravnim rješenjima otklanjaju se problemi u tretiranju podnesenih zahtjeva parova kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a naročito različit obim planiranih sredstava, što bitno utiče na konačni iznos pokrića troškova za BMPO za pojedinačne slučajeve.
“Godišnje se u FBiH rodi 17.000 djece, dok 1.500 parova ima problem začeća. Taj podatak govori da je riječ o visokom postotku i da na tom polju moramo nešto napraviti”, izajvio je Novalić.
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, koji je donesen 2018. godine, predviđa da kantoni finansiraju tu medicinsku proceduru s obzirom da su kantoni dominantno nadležne u domenu zdravstva.
“Ali, kada smo radili analizu, uvidjeli smo da kantoni u tom segmentu rade jako različito i nedovoljno. Stoga je Vlada FBiH odlučila usvojiti izmjene zakona čime preuzima finansiranje biomedicinske potpomognute oplodnje za što će se izdvojiti oko 10 miliona maraka godišnje”, istaknuo je federalni premijer.
Dodao je kako je cilj dovesti u jednak položaj sve bračne parove u Federaciji BiH koji imaju potrebu za biomedicinski potpomognutom oplodnjom.
Doktorica Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva, kazala je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH, kako različit pristup ovom problemu u različitim kantonima doveo do nejednakosti među građanima.
“Temeljem analize utvrđeno je da je u nepunoj prošloj godini 289 djece rođeno iz postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje. To je jako značajno. To je 289 osmijeha, 289 djece koja će za nekoliko godina krenuti u školu i činiti oko 20 novih razreda”, naglasila je Bera.
Napomenula je i to kako je u prošloj godini Komisija za biomedicinski potpomognutu oplodnju sagledalo situaciju za skladištenje stanica i tkiva kod osoba kojima zbog određenih kroničnih ili malignih bolesti prijeti sterilitet, navodeći kako je ovim izmjenama zakona sada omogućeno i čuvanje spolnih stanica te njihovo skladištenje.
Na osnovu danas utvrđenih izmjena i dopune ovog zakona, pravo na liječenje BMPO-om na teret sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počinje od 1.1.2023. godine, dok su za njegovu provedbu potrebna finansijska sredstva od oko 10 miliona KM za svaku fiskalnu godinu.