Listu Fonda solidarnosti FBiH dopuniti lijekom protiv melanoma

0
702
Građanima će na raspolaganju biti i dalje trgovine sa prehrambenim artiklima, pekare, apoteke...

Vlada FBiH danas je, na temelju prijedloga federalnog ministra zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, utvrdila izjašnjenje o inicijativi zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmine Zubić za uvrštavanje lijeka nivolumab na listu lijekova koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
U izjašnjenju Federalnog ministarstva zdravstva je navedeno da se lijek Nivolumab ne nalazi na važećoj Listi lijekova Federalnog fonda solidarnosti, u skupini citostatika za metastatski melanom.
Poznato je da je Vlada FBiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, u 2018. godini usvojila Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti i proširila program citostatika s posebnim režimom, uvodeći citostatike i za metastatski melanom.
Lijek Nivolumab nije registriran u BiH, niti proizvođač ovog lijeka (Bristol Majers) ima zastupnika u BiH. Međutim, na Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti mogu biti uvršteni i neregistrovani lijekovi.
Trenutno je u toku revizija ove liste, te će ministar iskoristiti svoje pravo za stavljanje odnosno skidanje lijekova s Liste Fonda solidarnosti uvrštavanje lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet BiH, i na revidiranu Listu uvrstiti lijek Nivolumab.
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je 2108. godine obezbijedio sredstva za nabavku Nivolumaba za jednu pacijenticu, te se lijek već uvozi putem interventnog uvoza.
Kako je napomenuto, u Budžetu FBiH za 2019. godinu su planirana dodatna sredstva od 2,5 miliona KM za nabavku lijekova za metastatski melanom.