Lizing sektor FBiH: Neto dobit u prvom kvartalu manja 88,7 posto

0
2344
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u prvom tromjesečju 2019. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 0,3 miliona KM, koja je u odnosu na isti period prošle godine manja za 2,6 miliona KM ili 88,7 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Pojedinačno posmatrano, tri lizing društva iskazala su dobit od 1,2 miliona KM (od čega je jedno lizing društvo imalo dobit od 0,5 miliona KM ili 42,8%), dok su četiri lizing društva iskazala gubitak u iznosu od 0,9 miliona KM (vidjeti tabelu).
Inače, u FBiH je u prvom kvartalu ove godine poslovalo sedam lizing društva i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, a u tom sektoru je zaposleno ukupno 123 osobe.
Prema podacima Agencije za bankarstvo (FBA), ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju prvog kvartala 2019. iznosila je 288,5 miliona KM i manja je za 8,6 miliona KM ili 2,9% u odnosu na kraj 2018. godine.
U istom periodu neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 218,6 miliona KM ili 75,8% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2018. veća su za 3,9 miliona KM ili 1,8%. Pokazatelji kvaliteta aktive u prvom kvartalu 2019. ukazuju na nastavak stabilizacije poslovanja, odnosno da nije došlo do pogoršanja kvaliteta portfolia koji se odnosi na potraživanja po finansijskom lizingu.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH na kraju prvog kvartala 2019. najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 249,2 miliona KM, koje su dugoročnog karaktera i čine 86,4% ukupne pasive. U odnosu na kraj 2018. godine obaveze po uzetim kreditima smanjene su za 3,2 miliona KM ili 1,3%. Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora u posmatranom periodu bilježe rast za 20,6%, odnosno 42,3%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju marta ove godine iznosio je 30,6 miliona KM, što je 10,6% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa krajem 2018. godine manji je za 6,2 miliona KM ili 16,8 posto.