Lizing sektor u FBiH lani poslovao s dobiti od 4,8 miliona KM

Ukupna neto dobit tri lizing društva iznosila 5,8 miliona KM, gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od jedan milion KM

0
1333
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,5 miliona KM

Lizing sektor u Federaciji BiH je u 2021. godini iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4,8 miliona KM, što je povećanje za 0,6 miliona KM u odnosu na 2020. godinu.
Ukupna neto dobit iznosila je 5,8 miliona KM (ostvarila tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od jedan milion KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u 2021. godini iznosili su 36,9 miliona KM i veći su za 1,1 milion KM ili 3,1% u odnosu na godinu ranije.
Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 13,8 miliona KM, koji čine 37,5% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 1,1 milion KM ili 9% u odnosu na 2020. godinu.
Ukupni rashodi lizing društava u FBiH u 2021. godine iznosili su 32,1 milion KM, i porasli su za 0,5 miliona KM ili 1,7% u odnosu na godinu ranije. Rashodi od kamata i slični rashodi u lizing sektoru iznose 4,3 miliona KM, sa učešćem od 13,5% u ukupnim rashodima lizing sektora, te su veći u odnosu na godinu ranije za 61 hiljadu KM ili 1,4%. Kamatni rashodi na uzete kredite, kao dominantna stavka rashoda od kamata, zabilježili su rast za 73 hiljade KM ili 1,8%.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju 2021. godine iznosila je 373,7 miliona KM i veća je za 29,9 miliona KM ili 8,7% u odnosu na 2020. godinu. Na dva lizing društva, posmatrano po veličini aktive, odnosi se 70,8% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po
osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 290,6 miliona KM ili 77,8% ukupne aktive. U poređenju sa 2020. godinom, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 33,9 miliona KM ili 13,2%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 37,9 miliona KM ili 13,5%.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH,
posmatrano prema predmetu lizinga, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih vozila i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 84,4%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 15,1%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,5%.
Prema korisniku lizinga, 88,5% se odnosi na ugovore odobrene pravnim licima, a 7% na ugovore odobrene fizičkim licima.
Ukupni kapital lizing društava na kaju 2021. godine iznosio je 29,5 miliona KM, što čini 7,9% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, a u poređenju sa 2020. godinom ova pozicija je povećana za 1,7 miliona KM ili 6,2%.
Na kraju 2021. godine u lizing sektoru u FBiH bio je zaposlen 101 radnik, kao i godinu ranije, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzie i rad lizing društava.

Prednjače ugovori finansijskog lizinga

Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sistema u FBiH u 2021. godini iznosi 214,4 miliona KM i veća je za 49,6 miliona KM ili 30,1% u odnosu na godinu ranije. Od toga se na lizing sektor, kojeg čini četiri lizing društva, odnosi 198,7 miliona KM, odnosno 92,7% od ukupne vrijednosti novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema.
Od ukupno ostvarene vrijednosti novozaključenih ugovora u 2021. godini, na ugovore finansijskog lizinga odnosi se 84,5%, dok se na ugovore operativnog lizinga odnosi 15,5%.