Lizing sektor u FBiH lani poslovao s gubitkom od 1 milion KM

0
1520
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH u 2019. godini iznosila je 323,7 miliona KM

Lizing sektor u Federaciji BiH je u 2019. godini iskazao je gubitak od jedan milion KM, što predstavlja smanjenje za 4,3 miliona KM u odnosu na godinu ranije i rezultat je povećanih kamatnih rashoda usljed porasta kreditnog zaduženja lizing društava i značajnog porasta troškova rezervi za gubitke, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba na osnovu izvještajnih podataka lizing društava u FBiH.
Posmatrano pojedinačno, tri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,4 miliona KM, dok su dva lizing društva iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 4,4 miliona KM, od čega se na jedno društvo odnosi 3,1 milion KM ili 71,7% ukupno iskazanog negativnog finansijskog rezultata.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u 2019. godini iznosili su 32,7 miliona KM.
Podsjetimo, u 2019. poslovalo je pet lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH u 2019. bilo je zaposleno ukupno 112 osoba.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH u 2019. godini iznosila je 323,7 miliona KM i veća je za 26,5 miliona KM ili 8,9% u odnosu na 2018. godinu, podaci su Agencije za bankarstvo (FBA) koja nadzire i rad lizing društava u FBiH.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 241,1 milion KM ili 74,5% ukupne aktive i u odnosu na 2018. godinu veća su za 26,4 miliona KM ili 12,3%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH u 2019. godini uočen je porast dospjelih neizmirenih potraživanja za 36,1% u odnosu na 2018. godinu, te porast rezervi za gubitke po finansijskom lizingu za 197,1%, uzrokovan porastom rezervi kod jednog lizing društva, koje učestvuje sa 78,8% u ukupnim rezervama za gubitke. Od ukupnog iznosa iskazanih rezervi za gubitke, 78,8% se odnosi na jedno lizing društvo koje je u 2019. ostvarilo najveći gubitak. Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora (finansijski i operativni lizing) u posmatranom periodu bilježe rast za 18,5%, odnosno 2,2%.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH u 2019. godini najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 286,3 miliona KM, koje su u cijelosti dugoročnog karaktera i čine 88,4% ukupne pasive. U odnosu na 2018. godinu ove obaveze su povećane za 33,9 miliona KM ili 13,4%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH u 2019. godini iznosio je 29,5 miliona KM, što čini 9,1% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 2018. godinom smanjen je za 7,3 miliona KM ili 19,8%.