Lizing sektor u FBiH za devet mjeseci poslovao s dobiti od 3,1 milion KM

Bilansna suma lizing sektora u Federaciji BiH na kraju septembra 2017. smanjena na 268,5 miliona KM

0
5301
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bilansna suma sektora lizinga u Federaciji BiH na kraju septembra 2017. godine iznosila je 268,5 miliona KM, što je za 153,1 miliona KM ili 36,3 posto manje u odnosu na kraj 2016. godine. Smanjenje bilansne sume u iznosu od 146,2 miliona je uzrokovano statusnom promjenom pripajanja UniCredit Leasinga matičnoj banci.
U prvih devet mjeseci ove godine sektor lizinga u Federaciji BiH je ostvario dobit u iznosu od 3,1 miliona KM.
Tri lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,9 miliona KM dok su tri lizing društva iskazala gubitak od 863 hiljade KM, od čega se na jedno lizing društvo odnosi 627 hiljada KM ili 72,6 posto.
Ukupni kapital sektora lizinga na kraju trećeg kvartala ove godine je iznosio 38,9 miliona KM, đto je u odnosu na kraj 2016. godine smanjenje za 7,6 miliona KM ili 16,3 posto. Svih šest lizing društava je iskazalo ukupan iznos kapitala iznad minimalnog iznosa propisanog zakonskim odredbama, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH koje nadzire i rad lizing društava.
U Federaciji BiH je na kraju septembra ove godine dozvolu za rad Agencije imalo šest lizing društava (ASA Leasing, NLB Leasing, Porsche Leasing, Raiffeisen Leasing, Sparkasse Leasing i VB Leasing). U odnosu na prvo polugodište 2017. godine došlo je do smanjenja broja lizing društava zbog izvršene statusne promjene pripajanja UniCredit Leasinga d.o.o. Sarajevo matičnoj banci UniCredit Bank d.d. Mostar.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou sektora lizinga (ugovori finansijskog i operativnog lizinga zaključeni u periodu januar-juni 2017. u UniCredit Leasingu kao i ugovori finansijskog lizinga zaključeni od jula do septembra 2017. putem kanala Banke) u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosila je 115,0 miliona KM i veća je za 7,6 miliona KM ili 7,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Broj novozaključenih lizing ugovora u istom periodu na nivou sistema lizinga je iznosio 2.697, a što je za 234 ugovora ili 9,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
Posmatrano prema vrsti korisnika lizinga, u strukturi novozaključenih lizing ugovora dominiraju ugovori zaključeni sa pravnim licima (94,6 posto od ukupnog volumena novozaključenih ugovora), dok se u strukturi finansiranja prema predmetu lizinga 44,9 posto odnosi na finansiranje putničkih vozila.