Ljubo Pravdić v.d. direktora Ceste Federacije BiH

0
2112
Ljubo Pravdić

Vlada FBiH danas je Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dala saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, te za imenovanje Ljube Pravdića za v.d. direktora, a Nijaza Hadžikadunića i Bekira Isakovića za izvršne direktore, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci.