Lokalne zajednice ujedinjene u realizaciji klimatskih akcija u BiH

0
435
Učesnici skupa 'Od klimatskog plana do akcije': Smanjiti uticaj klimatskih promjena u lokalnim zajednicama

Danas je u Sarajevu održan događaj ‘Od klimatskog plana do akcije’, s ciljem promocije važnost realizacije konkretnih aktivnosti na smanjenju uticaja klimatskih promjena u lokalnim zajednicama.
Razvojni program Ujedinjenih nacija, kroz projekte koje finansiraju Zeleni klimatski fond (GCF) i Globalni fond za životnu sredinu (GEF), i u 2021. godini nastavlja pružati podršku u implementaciji Akcionih planova održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP), razvijenih za 37 partnerskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
SECAP predstavlja ključni dokument kojim su se gradonačelnici jedinica lokalne samouprave obavezali da će ostvariti svoje ciljeve u oblasti ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promjenama, a sve u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine.
“Kroz Akcione planove, 37 gradova i opština u BiH se obvezalo da će do 2030. godine smanjiti emisije CO2 sa ukupno 1,5 miliona tona kroz implementaciju konkretnih mjera poput utopljavanja javnih i stambenih zgrada, modernizaciju javne rasvjete, izgradnju obaloutvrda, izgradnju biciklističkih staza i drugih mjera. Kako bi započela neophodna energetska tranzicija u BiH, i dok čekamo da se ona ubrza, potrebna je politička volja i ambiciozni planovi koji će identificirati prioritetna područja djelovanja”, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.
Cilj ove inicijative je da objedini različite nivoe vlasti, relevantne organizacije, agencije i udruženja, te građane u svrhu ubrzanog zajedničkog djelovanja usmjerenog na ublažavanje klimatskih promjena i jačanje lokalnih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promjenama.
“BiH je u proteklom periodu najznačajnijih aktivnosti usvojila nacionalno utvrđeni doprinos i dostavila ga UN Okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama, što nas je učinilo jednim od prvih zemalja u regiji koja je ispunila tu obavezu, koja proističe iz Konvencije. BiH poduzima mnogobrojne aktivnosti i konkretne mjere kako bi se uključila u globalni pokret u borbi protiv klimatskih promjena”, izjavio je Mirza Hujić, pomoćnik ministra za okoliš i vodne resurse i turizam.
Fokus događaja bio je na opštinama i njihovim naporima ka transformaciji kako bi bile otporne na klimatske promjene. Od 37 opština, njih 22 su usvojile SECAP-e u prethodnom periodu.
“Lokalne zajednice, koje su pripremile Akcione planove, treba da posluže kao dobar primjer ostalim jedinicama lokalne samouprave da se pridruže ovoj inicijativi i tako sistemski odluče pristupiti djelovanju na ublažavanju klimatskih promjena”,saopštila je Jasmina Katica, šef Odsjeka za energetsku efikasnost pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
Na današnjem događaju, opštinskim timovima je uručena računarska oprema za praćenje i implementaciju SECAP-a. Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje.
Priprema SECAP/a se realizuje u okviru projekata ‘Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika’ i ‘Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja’ (URBANLED), koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom prostornog uređenja FBiH, Ministarstvom za okoliš i turizam FBiH, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštituživotne sredine i energetsku efikasnost RS.