Luburić umjesto Musulina na čelu Agencije za nadzor osiguranja FBiH

0
1631
Na čelu NADOS-a Ivan Luburić umjesto Dinka Musulina

Vlada Federacije BiH je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti dosadašnjeg direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH Dinka Musulina.
Ovu dužnost će privremeno, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže tri mjeseca, obavljati Ivan Luburić.
Podsjetimo, Ivan Luburić do sada je bio na funkciji izvršnog direktora u Euroherc osiguranju d.d. Sarajevo, a prije toga bio je direktor Croatia osiguranja d.d. Mostar.
Danas su usvojeni i dokumenti potrebni za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH (NADOS).