Lutrija RS smanjuje osnovni kapital za 732 hiljade KM

0
1277
Osnovni kapital Lutrije RS, nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu, iznosi 2.275.983 KM

Skupština akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka na 13. vanrednoj sjednici, održanoj 1. novembra 2019. godine donijela je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija Lutrije RS.
Na dan donošenja ove odluke registrovani osnovni kapital Lutrije RS, upisan u registar Okružnog privrednog suda Banja Luka, iznosi 3.008.286 KM i sastoji se od 3.008.286 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, od kojih su 732.303 akcije ovog preduzeća, što je 24,34% od ukupnog broja redovnih akcija sa pravom glasa, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Donesenom odlukom se poništavaju sopstvene akcije Lutrije RS (732.303), ukupne nominalne vrijednosti 732.303 KM, stečene u postupku otkupa akcija od nesaglasnih akcionara te se za taj iznos smanjuje osnovni kapital Lutrije RS.
Osnovni kapital Lutrije RS, nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu, iznosi 2.275.983 KM i sastoji se od 2.275.983 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, navedeno je u informaciji objavljenoj na Banjalučkoj berzi.
Nakon izvršenog smanjenja osnovnog kapitala, akcionari, koji su na dan presjeka upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao vlasnici akcija, zadržavaju postojeći broj akcija, a srazmjerno im se povećava procentualno učešće u osnovnom kapitalu Lutrije RS.