Mahmuzić ostaje direktor FBA, a Voloder Autocesta FBiH

0
541
Jasmin Mahmuzić i Elmedin Voloder

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na osnovu rezultata javnog konkursa, utvrdila prijedloge za imenovanje Jasmina Mahmuzića za direktora i Dubravke Bošnjak za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), na period od četiri godine, te Ivanke Galić, Samira Bakića, Ivana Brkića, Harisa Jahića i Jasmina Halebića za članova Upravnog odbora ove agencije, na period od pet godina.
Vlada će Parlamentu FBiH dostaviti prijedloge odluka o imenovanju direktora i zamjenice direktora, te članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH radi imenovanja.
Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dala prethodne saglasnosti za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje Elmedina Volodera za direktora, izvršnih direktora Kristijana Milasa (za ekonomsko-finansijske poslove), Ešefa Džafića (za projektovanje i građenje), Mirka Rogića (za upravljanje i održavanje) i Ajmana Šošu (za opće, kadrovske i pravne poslove), na period od četiri godine.
Vlada FBiH je Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Nihade Glamoč, na lični zahtjev i zbog podnesene ostavke, s pozicije vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, kao i za imenovanje na ovu dužnost Kasima Salkića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.