Manja cijena prirodnog gasa za distributere u FBiH

0
442
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.5.2020. godine, koja iznosi 530 KM/1.000 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,530 KM/Sm3, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.
Kako je navedeno u obrazloženju, BH-Gas je poslovnu 2020. godinu započeo smanjenjem cijene prirodnog gasa prema domaćinstvima i ona je sa 640 KM/1.000 Sm3 pala na 585 KM/1.000 Sm3, s primjenom od 1.1.2020. Ovo smanjenje je u procentualnom iznosu iznosilo 8,59 posto i pratilo je smanjenje cijene nafte, tj. uzete su u obzir projekcije smanjenja cijena nafte i naftnih derivata za 2020. godinu.
Cijena nafte početkom godine iznosila je oko 65 američkih dolara za barel, ali je zbog svih dešavanja uzrokovanih korona virusom i drugim faktorima, u martu došlo do pada cijene na oko 30 dolara po barelu. Slijedom pada cijene nafte na svjetskom tržištu došlo je i do blagog smanjena cijene prirodnog gasa, a isto tako će, na bazi formule za izračun ove cijene, doći i do daljnjeg pada cijene prirodnog gasa od ruskog isporučioca.
Na bazi ovih pokazatelja i projekcije za drugi, treći i četvrti kvartal 2020. godine, BH-Gas je započeo aktivnosti sa izračunom cijene gasa za distributivne kompanije s ciljem da smanji cijenu prirodnog gasa, koliko god može i time ga učini još pristupačnijim, imajući u vidu i sva dešavanja s pandemijom uzrokovanom korona virusom.
BH-Gas, ovim smanjenjem cijene prema distributivnim kompanijama, projicirano prilagođava cijene prema pokazateljima sa tržišta nafte i naftnih derivata. Sve ovo ima za cilj da prirodni gas učini još konkurentnijim gorivom, kako za domaćinstva, tako i za industriju.
Kada se uporedi cijena prirodnog gasa na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/Sm3 s novopredloženom cijenom BH-Gasa u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3, njeno smanjenje za distributere je 17 posto.