Mastercard Index: Pogledajte koje zemlje napreduju u osnaživanju žena preduzetnica

0
1445
Istraživanje Mastercard Indeks ženskog preduzetništva (MIWE)

Preduzetnice imaju veće šanse za uspjeh na razvijenim tržištima, pokazuju rezultati drugog istraživanja Mastercard Indeks ženskog preduzetništva (MIWE). Kada se uporede sa vlasnicama firmi sa tržišta u razvoju, vlasnice firmi sa razvijenih tržišta na raspolaganju imaju više resursa i prilika, uključujući i pristup kapitalu, finansijskim uslugama i programima za obrazovanje.
Kada se posmatraju opšti rezultati, Indeks ukazuje da žene koje razmišljaju o pokretanju biznisa i one koje već imaju svoje firme postižu uspjehe uprkos rodno-kulturološkim predrasudama koje predstavljaju značajne prepreke za unapređenje poslovanja.
Indeks prati napredak i dostignuća preduzetnica i vlasnica firmi na 57 tržišta koja se prostiru na pet geografskih regija – pacifički dio, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski Istok sa Afrikom i Sjevernu Ameriku.

Mastercard Indeks: Top 10 tržišta sa najpodsticajnijim uslovima za uspjeh preduzetnica

1. Novi Zeland – 74,2
2. Švedska – 71,3
3. Kanada – 70,9
4. Sjedinjene Američke Države – 70,8
5. Singapur – 69,2
6. Portugalija – 69,1
7. Australija – 68,9
8. Belgija – 68,7
9. Filipini – 68,0
10. Velika Britanija – 67,9

Indeks ukazuje da ni razvijena tržišta sa boljim podsticajnim uslovima nisu imuna na kulturološke predrasude prema preduzetnicama. Na Novom Zelandu rezultati su pokazali da je društvo manje naklonjeno ženama preduzetnicama. Uprkos ovakvim okolnostima, preduzetnice sa Novog Zelanda su prevazišle prepreke i po drugu godinu zaredom, plasirale se na prvo mjesto liste.
Indeks također ukazuje da prilike za razvoj preduzetništva ne zavise isključivo od stepena ekonomske razvijenosti tržišta. Tržišta u razvoju, kao što su Gana (46,4%) – uz Malavi i Nigeriju, jedno od tri nova tržišta koja su uključena u istraživanje – Uganda (33,8 %) i Vijetnam (31,3 %) imaju viši procenat ženske vlasničke strukture u biznisu u poređenju sa razvijenijim tržištima. Žene se na ovim tržištima postaju preduzetnice iz potrebe, podstaknute porivom za preživljavanje uprkos manjku finansijskog kapitala i pristupa podsticajnim sredstvima.

Udio žena u ukupnom vlasništvu firmi – top 10 tržišta

1. Gana – 46,4%
2. Rusija – 34,6%
3. Uganda – 33,8%
4. Novi Zeland – 33,0%
5. Australija – 32,1%
6. Vijetnam – 31,3%
7. Poljska – 30,3%
8. Španija – 29,4%
9. Rumunija -28,9%
10. Portugalija – 28,7%

“Uoči međunarodnog Dana žena, nadamo se da će naše istraživanje poslužiti kao pravovremeni podsjetnik vladama i nadležnim organizacijama da pojačaju podršku ženama koje razmišljaju o pokretanju biznisa i onima koje već imaju svoje firme u svim sektorima, kroz veći stepen finansijske inkluzije i pružanje boljeg pristupa obrazovanju”, rekla je Jelena Ristić, direktor za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.