Mensud Bašić imenovan za v.d. direktora Razvojne banke FBiH

0
417
Razvojna banka FBiH objavila dopunski poziv komercijalnim bankama za učešće u kreditno-garantnim programima

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH dala prethodne saglasnosti za imenovanje Mensuda Bašića za vršioca dužnosti predsjednika Uprave ove banke, kao i za imenovanje Dalibora Milinkovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projekte i razvoj, Semira Fejzića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje rizicima i Senije Bubić za vršioca dužnosti izvršne direktorice za podršku poslovanju.
Sva ova imenovanja su na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Vlada je prethodno Nadzornom odboru dala saglasnost za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Uprave i troje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke FBiH.