Mercator grupacija: U devet mjeseci prihodi od maloprodaje porasli 5,4%

0
1081
Mercator Grupa i u 2021. sa rastom prihoda i EBITDA

Mercator grupacija je u prvih devet mjeseci 2018. ostvarila rast prihoda od maloprodaje za 5,4% u odnosu na isti period prošle godine, dok je profit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porastao za 86,8 milliona eura, što je za 24,7% više o odnosu na prošlu godinu. Rezultati operativnih aktivnosti su više nego duplo bolji sa ostvarenim prometom od 35,8 miliona eura za period januar- septembar 2018. godine, što je za 21,8 milion eura više u odnosu na prošlu godinu.
Kompaniija Poslovni sistem Mercator d.d. je također zabilježila rast profita prije kamata, poreza i amortizacije i to od 56,6 miliona eura, što je više za 3,5% u odnosu na isti period prošle godine. Vlasnička firma Mercator grupacije je uspješno poslovala u periodu od januara do septembra, ostvarujući profit od 14,5 miliona eura.
Merkator grupacija je uspješno poslovala u prvih devet mjeseci 2018. sa ostvarenim profitom od 8,9 miliona eura što je rast od 19,4 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine.
“Prihodi od operativnih aktivnosti su se znatno poboljšali i za prvih devet mjeseci iznosili su 35,8 miliona eura, što je poboljšanje od 21,8 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine. Mercator grupacija je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 1.617,3 miliona eura, što je za 1,6% više u odnosu na isti period u prošloj godini” izjavio je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercator grupacije.
Nova strategija, novi koncept poslovnica, renoviranje prodajnih mjesta i poboljšana kompetitivnost usluga su pozitivno doprinijeli glavnim aktivnostima grupacije. Prihodi od maloprodaje čine 78,7% ukupnih prihoda. Isti prihodi su zabilježili rast od 0,5% u Sloveniji, državi koja je i dalje najvažnije tržište za Mercator grupaciju, u odnosu na isti period prošle godine.
Rast je ostvaren pored činjenice da je zabilježen znatan pad udjela Mercatorove maloprodaje na tom tržištu. Mercator grupacija će i dalje ostati fokusirana na svoju glavnu djelatnost, a poboljšanje profitabilnosti će ostati glavni cilj.
Neto finansijski dug grupacije je iznosio 738,7 miliona eura 30. septembra 2018. godine, što je manje za 11,2% ili za 93,3 miliona eura u odnosu na prošlu godinu. U 2018. godini Mercator nastavlja redovno izmirivati obaveze prema poslovnim i finansijskim partnerima.
U prvih devet mjeseci ove godine, Mercator je investirao više od 19 miliona eura u stalna sredstva, dok su divesticije iznosile 17,8 miliona eura i činile su ih prodaje zgrada, postrojenja i opreme. Mercator je kupio 13 novih maloprodajnih jedinica, čime je proširio bruto maloprodajnu površinu za 6.923 m2. Pored toga, obavljene su sve neophodne aktivnosti za prodaju deset šoping centara u Sloveniji (proces monetizacije), i potpisan je ugovor za njihovu prodaju u oktobru tekuće godine.