Mersiha Slipičević je nova predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH

0
1093
Mersiha Slipičević

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Uprave ove banke, kao i za imenovanje Mersihe Slipičević za predsjednicu Uprave, na mandat od četiri godine.
Saglasnosti su date i za razrješenje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke FBiH, te za imenovanje Dalibora Milinkovića za izvršnog direktora za projekte i razvoj i Senije Bubić za izvršnu direktoricu za podršku poslovanju.
Vlada FBiH je takođe razriješila članove Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije imenovane uime Federacije BiH, zbog isteka mandata, a za vršioce ovih dužnosti, na period od 12 mjeseci, imenovala Suada Omeraševića i Dijanu Tomić.